Standardele apei

tapwater_1
Cel mai utilizat produs din lume, apa, este una din cele mai importante resurse necesare supravietuirii oamenilor si a naturii. Iata de ce standardizarea calitatii acesteia a fost necesara si este supusa atentiei noastre zi de zi. Pentru o informare cat mai corecta privind parametrii apei potabile, precum si a apelor uzate deversate in mediul natural puteti consulta legile armonizate la normele europene.


Lege nr. 458 din 8 iulie 2002
privind calitatea apei potabile
Descarca
Descarca

HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
Descarca

HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
Descarca

HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002
Descarca

ORDONANTA DE URGENTA nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii
Descarca