Telefon: +40 730 900 901
Adresa: Budus nr. 143 A, jud. BN, Romania.
single page feature image

  Detali proiect

 • Categorie:
 • Client: S.C. ROMTIM INSTAL S.R.L. Giroc
 • Locatie: SEAU Balint
 • Data: 2019
 • Link:

  Nedeias Com SRL

 • Adresa: Budus nr. 143 A, com. Budacu de Jos,427016, jud. BN, Romania.
 • Tel: 0371 544 944
 • proaquapure@gmail.com

Statie de epurare – SEAU Balint

Stația de epurare a apelor uzate menajere reprezintă ansamblul funcțional și automatizat de echipamente tehnologice care, împreună, executa procesul complet de tratare a apei menajere.

În cadrul Statiei de Epurare a Apelor Uzate Menajere din localitatea BALINT, comuna BALINT, judetul TIMIS, pentru tratamentul biologic al efluentului se utilizează metoda MBBR (Moving Bed Biological Reactor = Reactor Biologic cu Biomasa Flotanta), ce oferă eficiența de îndepărtare organică la o rată ridicată.

Stațiile de epurare tip MBBR (Moving Bed Biological Reactor), sunt stații compacte modulare, de epurare continuă, cu elemente mobile din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) în suspensie, pentru apele uzate menajere și celor asimilabile acestora, rezultate din instalațiile de canalizare aferente construcțiilor civile, de la comunitați și zone rezidențiale mici, medii sau mari.

Tehnologia de epurare se bazează pe principiul epurării biologice pe stratul de biofilm aerob, format din coloniile de bacterii aderente pe suprafața purtătorilor mobili din PEHD. Purtătorii mobili sunt tuburi mici din plastic, cu lungime de 2 cm, diametrul de 3 cm și cu densitatea sensibil mai mică decât cea a apei, ceea ce le permite plutirea în reactorul biologic. Suprafața specifică totală de 750 mp/mc și suprafața specifică utilă de 400 mp/mc, rizurile și fantele de pe suprafață, asigură condiții optime pentru dezvoltarea coloniilor de bacterii și formarea filmului biologic. Gradul de umplere al reactorului biologic cu elemente mobile, purtătoare a mediului biologic este de max. 70 %.

Stațiile de epurare tip MBBR sunt economice și eficiente, adaptabile la numărul fluctuant de populație al comunității.

Unitatea modulară cuprinde patru compartimente și este proiectată în așa fel încât să răspundă cerințelor proiectului. Funcție de capacitate, respectiv de debitul zilnic de apă epurată, stațiile de epurate tip MBBR, diferă prin volumul și numărul unitaților modulare și de echipamente.